ZIYA OSMAN SABAadmin

Özet: Yedi Meşaleçiler grubunun en genç üyesi olan Ziya Osman Saba, şiirin saf ve münzevi dünyasındayaşamıştır. Miracına uygun şiirleryasçın Saba’nın şiiryaşamını iki ana bölümde incelemek mümkündür, ilk dönem şiirlerini topladığı Sebil ve Güvercinler birinci dönemi; Nefes Almak ise ikinci dönemi oluşturur. Saba’mn şirinin temel işlekleri onun iki kitabında paralellik gösterse de, ölüm veyaşama sevinci işleklerinin düşünsel boyutta değişime uğradığı sekilir. Bu değişim şiirlerindeki imge dünyasına da yansır.

Abstract: Theyoungest member of “Yedi Meşaleciler”literary trend (“Seven Torchbearers”) in Turkish Literatüre, Ziya Osman Saba lived in thepure and solitude ofthe mrld ofpoetry. It is possible to examine thepoetic life ofthepoet, who ıvrotepoems compatible with his ownpersonality, in two mainparts: “Sebil ve Güvercinler”, in ıvhich he collected hisfırstperiodpoems constituted hisfırst period in poetry, and “Nefes Almak” belongs to his secondperiod ofpoetry. The main themes of Saba’spoetry werepartly inparallel ıvith each other in both ofthese books,yet it can be observed that
the themes of “death” and “joy oflife” have undergone transformation in his mental mrld. This transformation is also reflected in the imagery o f the poems.